NAMA : Rizky
KELAS : XII
ALAMAT : Cilembu
NILAI : 8.5333333333333

bool(true)